İPKB Hakkında

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi; İPKB, İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi altında İstanbul ilinin deprem riskini önleme çalışmalarını yönetmek için 2006 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamış, 2014 yılında 6360 sayılı Kanun ile İstanbul Valiliğine bağlanarak İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi adı altında çalışmalarına devam etmiştir.

“Geleceğimizi Güçlendiriyoruz” sloganı ile yola çıkan İPKB, Türkiye’de ilk kez bir risk azaltma projesi olan İSMEP Projesi’ni afet oluşmadan önlem alma yaklaşımı ile ele alarak yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada en başarılı örneklerden biri olmuştur.

İstanbul’un deprem ve afetlere hazırlığı için mevcut problemleri tanımlayıp çözüm üretirken, çözüm sürecinde uygulanan standart ve yöntemlerin istenilen kalitede uygulanmasını da sağlamaktadır.

Vizyon

Dünya kenti İstanbul’un toplum ve ilgili kurumlarla tam işbirliği içinde, risk azaltma çalışmalarında öncü, etkili, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak suretiyle geleceğini güçlendirmek.

Misyon

Bütünleşik afet yönetimi faaliyetlerini, yenilikçi ve katılımcı yöntemler, proaktif yaklaşım ve politikalar izleyerek İstanbul kentinin birey, aile ve kurumlar düzeyinde deprem başta olmak üzere afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı olmasını ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde sağlamak.