Amacımız

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ VE İSMEP

2003 yılında hazırlanan İstanbul Deprem Master Planı’na göre, İstanbul’da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı %62 ± 12 olarak tahmin edilmektedir. GeoHazards International’ın yaptığı araştırmaya göre İstanbul, dünyada en yüksek deprem riskine sahip üç şehirden biridir. Doğabilecek olası sonuçlar açısından ise en çok risk taşıyan şehir olma niteliğine sahiptir.

AMACIMIZ

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) olarak “Geleceğimizi Güçlendiriyoruz” sloganı ile 2006 yılında başlattığımız İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul’da yaşanabilecek olası bir depreme karşı can ve mal kaybını azaltmak için çalışıyor, daha güvenli yarınların temelini atmayı amaçlıyoruz.