C Bileşeni

İPKB olarak, depreme karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, kamu binalarının depreme karşı yapısal iyileştirmelerinin yanı sıra belediyelerin yapı ruhsatı verme ve planlama süreçlerine ait uygulamalarda karşılaştıkları sorunları tespit ederek çözüme kavuşturulmasına destek oluyoruz.

Pilot belediyeler olarak seçilen Bağcılar ve Pendik belediyelerinde tapu, ruhsat, beyanlar, dijital imar arşivindeki belgelerle numarataj bilgilerini eşleştirdik. Bununla birlikte vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilebilmesi için elektronik doküman yönetim sistemi, hizmet masası ve çağrı merkezinin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yaptık. Böylece imar ve yapı ruhsatı verme süresi oldukça kısalarak şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir hizmet sunulmaya başlandı. İnşaat ve yapı denetim süreçleri elektronik ortamda izlenebilir ve raporlanabilir hale geldi.

C Bileşeni olarak tanımladığımız bu çalışmalarla birlikte T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 3631 inşaat mühendisine, 2007 yılında yürürlüğe giren ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar’ başlıklı yönetmelik hakkında eğitimler verdik. Verdiğimiz bu eğitimleri yalnızca İstanbul ile sınırlı tutmayarak, Türkiye’nin dört bir yanında düzenledik.