Direktörün Mesajı

Geleceğimizi Güçlendiriyoruz...

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin direktörü olarak bu mesajı sizlerle paylaşmak benim için bir övünç kaynağı. İPKB olarak yürüttüğümüz İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ülkemizde uygulanan ilk risk azaltma projesidir.  İSMEP, bugün afet oluşmadan önlem alma yaklaşımının sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde de en başarılı örneklerinden biri. Projemiz, acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması, öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması ve imar ve yapı mevzuatının uygulanması olarak üç temel bileşenden oluşuyor.

İstanbul halkına “Güvenli Şehir Güvenli Yaşam” sloganı ile ulaştırdığımız projemizde bugüne kadar yaklaşık 1.6 Milyon kişiye eğitimler yoluyla ulaşıldı. 265.134 İstanbullu ise ‘Güvenli Yaşam Eğitimleri’yle gönüllü oldu. Bu süreçte 6.5 milyona yakın eğitim materyali halkımızla paylaşıldı.

Okullar, hastaneler, yurtlar, sosyal hizmet binaları ve idari binalardan oluşan 1484 öncelikli kamu binası projemiz kapsamında güçlendirildi veya yıkılarak yeniden yapıldı. 2020 yılı itibarı ile güçlendirilen veya yıkılarak yeniden inşa edilen okul sayısı 1390’a ulaştı. Böylelikle daha güvenli okullarda öğrenim gören öğrenci sayımız 1.7 Milyonu aştı.

 

İstanbul’u kişi ve kurumlar düzeyinde afetlere dirençli bir şehir yapmayı hedefleyen projemizde ulaşılan sonuçlar bunlarla sınırlı değil. 2006 Şubat ayında başladığımız çalışmalarımızda çok önemli mesafeler kat ettik.

Tüm bileşenlerimiz altında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, modern afet yönetimi ilkeleri doğrultusunda, uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek, tüm paydaşların ve kaynakların etkin katılımının sağlandığı bütünleşik bir yapıda ele alıyor ve toplum tabanlı bir yaklaşıma sahip olacak şekilde geliştiriyoruz.

Projemizin geri planında pek çok kişinin, kurum ve kuruluşun, değerli paydaşlarımızın emeği ve desteği var. Geleceğini güçlendirdiğimiz İstanbul için duyduğumuz heyecanı bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Yalçın KAYA

İPKB Direktörü