İSMEP İLE DEPREME HAZIRLANAN BİNA SAYILARI

0000
Okul Binası
000
Sağlık Binası
00
Yurt Binası
00
Diğer İdari Bina
00
Sosyal Hizmet Binası

İSMEP Logoİstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), 2006 yılında İstanbul Valiliği bünyesinde kurulmuştur. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen İSMEP; İstanbul'da deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına yönelik çalışmaların yapıldığı Türkiye'nin ilk risk azaltma projesidir.

Bileşeni

Kamu Kurumlarının Acil Durum
Hazırlık Kapasitelerini Arttırıyoruz

Bileşeni

Kamu Binaları için
Deprem Riskini Azaltıyoruz

Bileşeni

İmar ve Yapı Mevzuatının
Etkin Uygulanması İçin
Belediyelerle Çalışıyoruz

İstanbul’da 422 okul binasını depreme karşı yeniden yaptık, 968 okul binasını depreme karşı güçlendirdik.

17 okul binasında yeniden yapım, 47 okulun binasında da güçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz.

İstanbul’da 8 hastane binasını depreme karşı yeniden yaptık, 107 hastane binasını depreme karşı güçlendirdik.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 1.7 Milyon kişiye ulaşıldı.

Bu faaliyetler kapsamında 265.134 İstanbullu Güvenli Yaşam Gönüllüsü oldu.

SUUDİ KALKINMA FONU İLE YAPILAN KREDİ ANLAŞMASI KULLANILMAYA BAŞLANDI!

SUUDİ KALKINMA FONU İLE YAPILAN KREDİ ANLAŞMASI KULLANILMAYA BAŞLANDI!

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından 2006 yılında Dünya Bankası’ndan alınan 310 milyon Euro’luk ilk kredi ile başlatılan İSMEP Projesi, proje hedef ve çıktılarının başarısı üzerine zaman içinde katılan diğer çok uluslu kalkınma bankası ve finans kuruluşlarından sağlanan toplam 2,5 milyar Euro’luk hacme ulaştı. Dünya Bankası (WB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi …
devamını oku
İPKB'NİN GURUR DOLU 18 YILI!

İPKB'NİN GURUR DOLU 18 YILI!

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18’inci Yılını Kutluyor! İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 6 Şubat 2006 tarihinden bugüne İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’ni (İSMEP) yürütmekte. İPKB olarak İstanbul’un bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu biliyor ve 18 yıldır 1999 yılı ve öncesi yapılmış olan başta okul ve hastaneler …
devamını oku

Direktörün Mesajı

Geleceğimizi Güçlendiriyoruz

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin direktörü olarak bu mesajı sizlerle paylaşmak benim için bir övünç kaynağı. İPKB olarak yürüttüğümüz İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ülkemizde uygulanan ilk risk azaltma projesidir. İSMEP, bugün afet oluşmadan önlem alma yaklaşımının sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde de en başarılı örneklerinden biri. Projemiz, acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması, öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması ve imar ve yapı mevzuatının uygulanması olarak üç temel bileşenden oluşuyor.

Yalçın Kaya
İPKB Direktörü

Paydaşlar