Arabuluculuk Komisyonu

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ARABULUCULUK KOMİSYONU

 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimini temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi’ başlığı altındaki 15/8. Maddesi ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin ”İdarenin Temsili” başlıklı 18. Maddesinde belirtilen” “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen 2 üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Telefon : 0216 505 55 00
Faks : 0216 225 04 85
E-posta : info@ipkb.gov.tr
Adres : Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Caddesi
No: 6 34692 Üsküdar, İstanbul