İPKB, Türkiye’deki Afet Risk Yönetimi Sektöründe Kaynak Merkezlerinden Biri Olarak Gösterildi

2016 yılında hazırlanan “Mapping Turkey’s Resource Centers” raporunda İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yürüttüğü İSMEP Projesi ışığında afet ve acil durum yönetimi konusunda kaynak merkezi olarak gösterildi.

Türkiye’de sektörlerinde kaynak merkezi olan kurumların belirtildiği raporda İPKB, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’ndeki uygulamalarıyla İstanbul’da beklenen olası depremin önlenmesi ve deprem riskinin azaltılması açısından proaktif bir yaklaşım olarak nitelendirildi.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ve  Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) ortak çalışması olarak oluşturulan ve İslam Kalkınma Bankası üye ülkelerinin (56 ülke) referans kaynak ve model olarak yararlanmaları için hazırlanan rapor bir ilk niteliğinde. Rapor Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği; sağlık ve beslenme; teknik ve mesleki eğitim-öğretim ve istihdam; iletişim ve ulaşım ile afet ve acil durum yönetimi konularında kaynak olarak gösterilebilecek merkezler ile ilgili çalışmalarını kapsıyor.

Raporda, İSMEP Projesi kapsamında gerçekleştirilen güçlendirme ve/veya yeniden yapım çalışmaları ile okul, hastane ve diğer kamu kurumlarının sismik risklerinin azaltılmasının yanı sıra binaladaki tasarımsal ayrıntılara ve enerji tasarrufuna verilen öneme de değinen İslam Kalkınma Bankası, İPKB’nin çalışmalarının ulusal ve uluslar arası alanda kazandığı ödül ve başarılara da yer veriyor.

Afet ve acil durum yönetimi sektöründe İPKB ile birlikte Türkiyeden 4 kurum daha kaynak merkezi olarak raporda gösterilmiş. Kaynak gösterilen diğer kurumlar; Tübitak altında kurulan Dünya ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (EMSI), İHH İnsanı Yardım Vakfı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi (KOERI).

İSMEP, Türkiye’de yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen ilk risk azaltma projesi olması ve başarılı çalışmaları ile dikkat çekiyor. Proje ilk oluşturulduğu 2006 yılından bu yana uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Raporun ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.