“Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” İlk Çalıştayı Gerçekleşti

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ortak girişimiyle başlatılan çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ICOMOS Türkiye’nin desteği ile “Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” kapsamında ilk çalıştay gerçekleşti.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin İSMEP kapsamında 22 Mayıs 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle başlattığı kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında 26 Nisan 2016’da imzalanan protokolün ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ortak girişimiyle başlatılan çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ICOMOS Türkiye’nin desteği ile “Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” kapsamında ilk çalıştay 1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti.

Birçok akademisyen ve konusunda uzman kişilerin de katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, İstanbul’un deprem riskine değinerek İSMEP Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalara değindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Salman Ünlügedik ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata’nın da konuşmalarının ardından Prof. Dr. Zekai Celep ve İPKB Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya’nın başkanlığında çalıştaya başlandı.

Kılavuzun içerik başlıklarını oluşturmak için gerçekleştirilen çalıştayda projenin amacı, kapsamı, belirlenmesi gereken temel tanım ve kavramlar ile tarihi yapılarda kullanılan malzemeler ve malzeme hasarları, tarihi yapıların yapım sistemleri ve muhtemel hasarlı durumlar, yapısal modelleme ve değerlendirmeler, müdahale yöntemleri ve deprem odaklı afet ve acil durum yöntemleri konuları ele alındı.