Uluslararası İyileştirme Forumu ve Büyük Doğu Japonya Depremi üzerine 4. Uzmanlar Toplantısı

Uluslararası İyileştirme Platformunun ev sahipliğinde “Uluslararası İyileştirme Forumu (IRF) ve Büyük Doğu Japonya Depremi üzerine 4. Uzmanlar Toplantısı”21-22 Ocak 2013 tarihlerinde Kobe’de gerçekleştirilmiştir.

Gelecekteki felaketlere toplumu hazırlamak ve afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapım esnasında şehir ve yerel yönetimlerin mevcut riskleri azaltması için fırsatları vurgulayan Foruma; İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan ELGİN panelist olarak katılmış aynı zamanda İSMEP ile ilgili bir sunum da gerçekleştirmiştir. “Şehirlerde Afet Sonrası İyileştirmeden Çıkarılan Dersler” konulu panelde yer alan Sayın Kazım Gökhan ELGİN “Geleceğimizi Güçlendiriyoruz” temasını vurgulayarak, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması (İSMEP) Projesini diğer katılımcılar ile paylaşmıştır. Özellikle İSMEP projesi yönetiminde sergilenen pro-aktif yaklaşım IRP panelist ve katılımcıları arasında büyük ilgi toplamıştır. IRP topluluğundan uzmanları, profesyonelleri, akademisyenleri ulusal ve yerel yönetim yetkililerini içeren yaklaşık 100 delegeyi bir araya getirmekte olan ve peş peşe gerçekleştirilen bu etkinliklerin; diğer yerel yönetimlere afet öncesi ve sonrası ne şekilde iyileştirme planı oluşturacaklarına istinaden en güncel deneyimlerin paylaşıldığı tek bir sonuç dökümanı oluşturması beklenmektedir.