Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı Tamamlandı

17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Gölcük Depremi’nin yıl dönümü progamı bu yıl, İstanbul’da olması muhtemel deprem ve afetlere karşı yapılan hazırlıkların tartışıldığı “Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı” ile anlamlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştaya İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi de katkı sağladı. Alanda çalışan kamu kurumları akademisyenlerin ve STK’ların bulunduğu çalıştay iki gün sürdü.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un genel moderatörlüğünü yaptığı çalıştay AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Dr. AHyri Baraçlı‘nın gerçekleştirdiği açılış konuşmalasının ardından İstanbul’un Afetselliği ve Afet Risk Azaltma Çalışmaları Paneli ile başladı. Panelde İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ve Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Koordinatörü İsmet Güngör,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Tüzgen ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Gökhan Yılmaz sunumlarıyla katkı sağladı.

İstanbul’un başta olası İstanbul Depremi olmak üzere İstanbul’da oluşabilecek doğa ve insan kaynaklı afetlerin konuşulduğu panelde İstanbul’un afetlere ne kadar hazır olduğu ve risk azaltmanın ve iş birliğinin önemi vurgulanarak ilgili kurum ve kişilerce bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler katılımcılarla paylaşıdı.

Özellikle İPKB tarafından paydaşlarıyla iş birliği içerisinde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)’in 2006’dan beri İstanbul’da gerçekleştirdiği deprem ve afet riski azaltma çalışmalarının büyük ilgi gördüğü panelin ardından çalıştay tematik toplantılarla desteklendi.

Çalıştayda, afete dirençli kent planlama yaklaşımı, afet kültürü farkındalık ve medya, toplumsal afet kültürü oluşturma eğitimi, farkındalık çalışmalarının önemi ve farklı afet kültürü oluşturmada paydaşların, medyanın katkısı, afetlerde ekonominin sürdürülebilirliği, ulaşımın planlaması, risk azaltma çalışmalarında ortak akıl, doğal ve kültürel mirasın korunması konularında gerçekleştirilen tematik oturumlar çalıştaya katılan yüzlerce katılımcının katkıları ile gerçekleştirildi.

Tematik oturum başkanları gerçekleştirdikleri oturumlarda konuşmacılar ve katılımcılar ile fikir ve bilgi alış-verişlerinde bulunarak bir sonuç raporu oluşturdu ve çalıştay sonunda bütün katılımcılarla genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elde edilen sonuçlar AFAD tarafından hazırlanacak bir rapor ile katılımcılar, ilgili kurumlar ve karar vericiler ile paylaşılarak risk azaltma projeleri geliştirilmesi ve risk yönetimi yapılması planlanıyor.