Deprem erken uyarı sistemi modernize ediliyor

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından temin edilen donanımla İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı sistemi kısmen yenileniyor. Yenileme kapsamında kapasite artırımı da sağlanacak.

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), mevcut ve halen çalışmakta olan İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi’ni teknolojik gelişmeler ışığında modernize ediyor. İstanbul Deprem Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yapılacak yenileme çalışmaları ile deprem sonrasında acil hasar ve olası can kaybı tahminlerinin İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne iletilmesinin sağlanması ve Kandilli Rasathanesi veri depolama sisteminin Hasdal’daki İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi’nde bir yedeğinin oluşturulması hedefleniyor. Donanım alımları tamamlanmak üzere olan projenin Temmuz 2012’de kurulum işlemleri başlayacak. Ekim ayı sonunda tüm istasyonların kurulumları tamamlanarak operasyonel olarak hizmet verecek hale getirilmiş olacak.

İPKB tarafından temin edilen donanımla mevcut İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı sistemi kısmen yenilenerek kapasite artırımı sağlanacak. Sistem, İstanbul’un doğu ve batı bölgelerine doğru genişletilecek. Geliştirilecek yeni bir yazılım vasıtası ile de deprem sonrası hasar tahminleri daha doğru ve hızlı olarak İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne aktarılacak. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde olan depremleri çözümlemek amacı ile verilerin gerçek zamanlı olarak İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (İstanbul AFAD) aktarılması ve deprem değerlendirme sisteminin kurulması sağlanacak. Diğer taraftan İstanbul’da bulunan kritik yapılara (önemli köprüler, havaalanları, hastane ve diğer lojistik öneme haiz idari yapılar gibi) yerleştirilmiş bulunan ve yerleştirilecek kuvvetli yer hareketi kayıt cihazlarının sayılarının artırılması, elde edilen verilerin deprem acil müdahale ve erken uyarı sistemine dahil edilmesi ile deprem sonrasında bu yapı ve tesislerin hasar ve kullanılabilme durumları ile ilgili bilgilerin ilgili makamlara daha hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesi de mümkün olacak.