DUYURU

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 18 Ekim 2005 tarihinde imzalanan 4784-TU nolu İkraz Anlaşması çerçevesinde İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülmektedir. Ancak İstanbul İl Özel İdaresi tüzel kişiliği, “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı Kanun” gereği 30 Mart 2014 tarihli mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girmek üzere sona ermiş olup; 27 Şubat 2014 tarih ve 2892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6525 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile deprem riski nedeniyle İstanbul İl Özel İdaresi’ne karşılıksız olarak tahsis edilmiş kredilerin İstanbul Valiliği’ne tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilmesi ve bu kapsamda sağlanacak yeni kredilerin de İstanbul Valiliği’ne tahsis edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP)’ni yürütmek üzere kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi faaliyetlerine 31 Mart 2014 tarihi itibariyle İstanbul Valiliği bünyesinde etmekte olup; Birimimizin tam unvanı “T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi” olarak değişmiştir.