Environmental Framework Document

Bu rapor, “İstanbul Sismik Riskinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi – İSMEP” için tanımlamalar ve tavsiyeler sunmakta, projenin “Çevresel Etki” analizi ve muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirgemek için alınabilecek önlemleri kapsamaktadır. Rapor aynı zamanda merkezi ve yerel düzeyde Kültürel Mirasın Korunması için mevcut pratik çerçeveyi de içemektedir.

İncelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ISMEP Environmental Management Plan October 2019