Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları

Gelecekte yaşanması olası depremlerde, can ve mal kaybını en aza indirebilmek için ülkemizde inşaat yapım kalitesine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir.

ISMEP4_Güçlendirme&YenidenYapımÇalışmaları.pdf