Hastanelerde hizmet kalitesini uluslararası standartlara çıkarıyoruz!

İSMEP kapsamında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz sağlık yatırımlarıyla hem deprem riskine karşı güvenli hem de servis ve hizmet kalitesini arttıracak projeler üretiyoruz.

Ameliyathaneler, hasta odaları, poliklinikler, acil servisler ve diğer hastane alanlarını uluslararası normlara ve şartlara uygun olacak şekilde tasarlıyor, hastanede çalışan yöneticiler, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerilerini dikkate alarak planlamalarımızı yapıyoruz. Böylece tasarımlarda hastanelerin fonksiyonlarını ve departmanlar arası ilişkilerini düzenleyerek hem hastaların daha kolay tedaviye ulaşmalarını hem de doktorlar ve diğer sağlık personellerinin hızlı bir şekilde tedavi merkezine ulaşarak tedaviyi sağlamalarını hedefliyoruz.