İSMEP Başarı Hikayeleri

Yürütmekte olduğumuz İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Türkiye’nin ilk risk azalma projesi olup, bugün afet oluşmadan önlem alma yaklaşımının sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde de en başarılı örneklerinden biridir.

2006 yılından beri İSMEP kapsamında en çok önem verdiğimiz konulardan biri de, yürütülen çalışmalara toplumsal katılımın sağlanması, afet hazırlıklarının organize bir yapı içinde sürdürülerek İstanbul için işbirliği ortamının geliştirilmesi oldu.

Bu kitapla İPKB’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu paydaşları ile oluşturduğu “Başarı Hikayeleri”ni bulacaksınız:

İSMEP Başarı Hikayeleri