İSTAMP

Yaşadığımız deneyimler Türkiye’de afet ve acil durum yönetimi konusunda daha iyi bir eğitim, öğretim, hazırlık ve planlamaya ihtiyacımızın olduğunu ortaya koymaktadır.

ISMEP2_ISTAMP