Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu

Tarih boyunca çok çeşitli kültür ve uygarlıkların buluşma noktasında yer alan Anadolu ve Trakya, üzerinde pek çok medeniyetin izleri bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan bu emanetin köklerinde birbirinden farklı kültürler yeralmaktadır. Bu çeşitlilik ve zenginlik, Türkiye’yi dünyada önemli bir örnek yaparken, kültür varlıklarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için belirlenecek politika ve stratejilere yönelik büyük çabalar harcanmasını da zorunlu kılmaktadır.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, birçok kültür varlığının zaman içinde meydana gelen depremlerden etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda politika ve stratejilerin oluşturulup geliştirilmesi ve ivedilikle ele alınması önem arz etmektedir.

Sahip olduğumuz zengin tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tüm özgünlüğü ile gelecek nesillere aktarılması sürecine katkı sağlamak, kavramsal, yasal ve uygulama alanıyla ilgili sorunlara rehber olabilecek bir kılavuzun hazırlanması amacıyla başlatılan “Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” sona ermiş ve proje kapsamında rehber niteliğindeki bu kılavuz hazırlanmıştır. Kılavuza aşağdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu