Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri

Günümüzde tüm dünyanın ortak aklı, afet risklerinin azaltılması faaliyetlerini etkin afet yönetim sistemlerinin “olmazsa olmazı” olarak değerlendirmektedir. Risk faktörü, insanlar tarafından ortaya çıkarılmakta ve üretilmektedir. Toplumsal olarak üretilen risklerin azaltılması çalışmaları da yine toplumsal olarak yürütülmelidir.

ISMEP5_ToplumEğitimleri.pdf