Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları – Bildiriler

İSMEP Projesi çerçevesinde; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Assorestauro ve İtalyan Ticaret Merkezi (ITA) ile ortak gerçekleştirdiğimiz, dünyadaki kültürel mirası koruma çalışmalarının afet risk yönetimi bakış açısıyla incelenmesi, kültür mirasının risklere karşı korunması ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaların paylaşılması amacıyla 3-4 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen “Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları Sempozyumu”nda Med-Art Projesi kapsamında devam eden, Şeyh Süleyman Mescidi restorasyon süreci üzerinden Türk ve İtalyan koruma ve restorasyon deneyimleri paylaşılmıştı. 

Bu sempozyumda Türk ve İtalyan uzmanlar tarafından gerçekleştirilen 33 sunum, çalışmaların alandaki bilgi birikimine katkıda bulunması amacıyla bu kitapta bir araya geririlmiş ve basılmıştır.

Bildiri Kitabı