“Güvenli Okul” Platformu Toplantısı Gerçekleşti

Güney Doğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI-SEE) 17-18 Kasım 2016’da T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ev sahipliğinde 2016 Afet Yönetimi Eğitimi Programı’na katkı sağlanması amacıyla üye ülkelerin katılımı ile bir araya geldi. “Güvenli Okul” Afet Riskini Azaltma Tartışma Platformu başlığı ile gerçekleştirilen sempozyum, ülkelerde yapılan ilgili faaliyetler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı ve en iyi uygulamaları belirlemek için oluşturulmuş olup;

– “Güvenli Okul” kapsamında afet risklerini azaltma anlamında daha iyi bir anlayış geliştirme,  

– Güvenli bir ortamda (okul) afet riskini azaltma çalışmalarına yönelik ülkelerin eğitim ve öğretim otoriteleri ile afet ve acil durum yönetimi kuruluşları gibi farklı paydaşların rolü ve birlikte çalışılabilirliği gösterme konuları işlendi.  

Etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen “Okullarda Afete Hazırlık ve Güçlendirme Çalışmaları” ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birim tarafından yürütülen “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)” ile “Binalarda Sismik İzolatör Kullanımı” konularında yapılan çalışmalara yer verildi.

İPKB’den Direktör Yardımcısı Fikret Azılı ve Kıdemli İnşaat Mühendisi Yunus Uçar’ın katılım sağladığı sempozyumda İSMEP kapsamında yapılan çalışmalar büyük ilgi gördü. İstanbul’da beklenen olası depreme hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla 1059 okul binası güçlendirildi veya yeniden yapıldı. Okullarda gerçekleştirilen bu çalışmalar ve afet acil durum planları ile Türkiye, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü Okul Güvenliği Programı’nda “Lider Ülke” olarak seçildi.

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin bulunduğu bölge içerisinde afetlere karşı hazırlık, önleme ve uyumlu bir bölgesel strateji geliştirmek amacıyla 2000 yılında kurulan Güney Doğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI) üye ülkelerine (Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye) doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale ile afetlere karşı alınacak önlemler ve zarar azaltma faaliyetlerine ilişkin programlar düzenleyerek Hyogo Eylem Çerçevesi (HFA) ve Sendai Afet Riskini Azaltma (SFDRR)’ya ilişkin hedefleri de gözeterek ortak çerçeve oluşturmalarına zemin hazırlamaktadır. DPPI Girişimi kapsamında üye ülkeler afete ilişkin konularda her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek kendi ülke katkılarını sağlamaktadırlar.