Güvenli Okullar İçin Lider Ülkeler İstanbul’da Bir Araya Geldi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Risk Azaltma Merkezi (UNISDR) tarafından Güneydoğu Avrupa Bölgesi Liderliği’ne seçilen Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) öncülüğünde “Güvenli Okullar İçin Lider Ülkeler Bakanlar Toplantısı 30-31 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul The Intercontinental (Ceylan) Otel’de 17 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“2015 yılında Afet Risklerinin Azaltılması için düzenlenmesi planlanan Dünya Konferansı’nda açıklanacağı üzere küresel ölçekte, afet etkilerine maruz bölgelerde güvenli okullar ve sağlıklı yapılar için gönüllülük esasına dayalı bağış ve taahhütte bulunulması için kampanya başlatmak” amacıyla 2013 yılında yüksek düzeyde temsilcilerin toplantısında çıkan karar doğrultusunda gerçekleştirilen “Güvenli Okullar İçin Lider Ülkeler Bakanlar Toplantısı”ndan önemli kararlar çıktı.

Lider ülkeler, Okul Güvenliği için “İstanbul Yol Haritası’nda mutabık kaldı. Toplantıda her bir ülkenin tamamen kendilerine ait ulusal bir “Güvenli Okullar Devlet Politikası’nın bulunması gerektiği; daha fazla ülkenin bu çalışmalara dahil edilmesi, ülkeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması yoluna gidilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi konularında uzlaşı sağlandı.

Güvenli okullar gibi çok önemli bir konudaki çalışmalara öncülük eden Türkiye’nin uluslararası oluşumların okul güvenliği alanındaki deneyimlerini, güçlerini birleştirmek ve küresel bir ittifak oluşturmak için büyük bir çalışma yürüttüğünü dile getiren BM Afet Risklerini Azaltma Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Margareta Wahlström, “Tüm ülkeler afetlerin önlenmesi, hazırlık amacıyla okulların güvenliğine yönelik olarak sürdürülebilir nitelikte çok önemli çalışmalar yürütüyorlar, yatırımlar yapıyorlar. Okul güvenliği konusunda alınacak kararlarda gençler de konunun tarafı olarak kararlarda söz hakkına sahip olmayı, katkıda bulunmayı istiyorlar. Onları da süreçler içinde çalışmalara dahil etmemizi bekliyorlar. Bunu da hep birlikte dikkate almalıyız. Fakat tüm bu süreçlerin hızlanması şart” dedi.

Tüm bu çalışmalarda amacımız toplumda bir önleme kültürü yaratabilmektir. Bu toplantıda tüm bu girişimleri hızlandırmayı ve 2015’teki toplantıda BM şemsiyesi altında netleştirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Toplamda farklı 17 ülkenin ilgili bakanlıklarından temsilciler ile UNICEF, UNESCO, Save The Children, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden yetkilerinin katıldığı konferansta İstanbul Valisi Vasip Şahin, depreme karşı başta okullar olmak üzere kamu binalarında gerçekleştirilen güçlendirme ve yenileme faaliyetlerinin önemini anlattı.

Vali Şahin, “İstanbul olarak bizler bugünkü toplantının da konusunu oluşturan özellikle okullarda deprem riskinin azaltılması çalışmaları noktasında önemli bir mesafe aldık. Şu ana kadar projelerimiz kapsamında büyük bir kaynak ayırarak yaptığımız çalışmalarda; 847 binada güçlendirme ve onarım çalışmalarını tamamladık. Proje kapsamında toplam 909 binada güçlendirme ve onarım yapılmış olacak. Bir de tamamen yıkıp yeniden yaptıklarımız var. Bu binalar sadece okul değil; hastaneler, idari binalar, yurt ve sosyal hizmet binaları da var. 1054 tane yapımı biten bina ile şuana kadar yapımı devam eden 108 binayla bu rakam toplam 1162” dedi.

İstanbul Valisi Şahin, halkın afet hazırlığına katılımına dikkat çekerek “Bu yüzden halka doğru bilgi vermeli ve halk afetlere karşı bilinçlendirilmeli. En azından profesyonel yardım gelinceye kadar insanlarımız önce kendisine ve daha sonra çevresine yardım edecek kadar bilgi ve donanım sahibi olmalıdır” dedi.

Türkiye’yi temsilen İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökay Atilla BOSTAN “39 İlçede 39 Eğitim Kurumunun Afet ve Acil Durum Planlaması Pilot Projesi” ile ilgili bir sunum yaparak proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ardından İPKB direktörü Kazım Gökhan Elgin, İSMEP projesi kapsamında okul güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaları aktardı. Bu çalışmaların mühendislik boyutunun yanı sıra sosyal rehberlik boyutuna da dikkat çeken Elgin bu kapsamda tiyatro oyunundan, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına kadar kapsamlı ve bütünleyici bir yaklaşımla bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Okulların afetler karşısında güvenli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda alınacak kararlar, 2015’te Japonya’da yapılacak 2. Dünya Afet Risk Azaltma 3. Konferansı için önem taşıyacak.

Toplantı sonrasında katılımcılar 39 İlçede 39 Eğitim Kurumunun Afet ve Acil Durum Planlaması Pilot Projesi içerisinde yer alan okullardan bir tanesi olan Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu’nda incelemelerde bulundular.