İPKB Okullarda Gerçekleştirdiği Sosyal Rehberlik ve Eğitim Çalışmaları ile Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

İSMEP Projesi’ni yürüten İPKB, bugüne kadar yatırımlarının %47’sini eğitim yapılarına ayırdı. 2006 yılından bu yana İstanbul’da 1304 kamu binasını depreme karşı güçlendiren ve yıkıp yeniden yapan İPKB, 1999 öncesinde yapılan riskli okulların 1076’sını depreme karşı hazırladı. 

Projenin bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında güçlendirme ve yeniden yapım öncesi ve sonrası okullarda öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenlere; gerçekleştirilecek çalışma ve süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bu toplantılarda okullara kazandırılan özellikler hakkında bilgi verilerek, güvenli yaşam eğitimleri kapsamındaki kişisel afet hazırlığına yönelik temel ilkeler aktarılıyor. 

Bu yıl 36 okulda öğrenci, öğretmen ve velilerle gerçekleştirilen bu toplantılarla 23 bin 218 kişiye Güvenli Yaşam eğitimleri verildi. İPKB bugüne kadar okullarda gerçekleştirdiği bu eğitimlerle 312 bin 227 kişiye ulaşılmış olup, projenin eğitim faaliyetleri çerçevesinde toplam ulaşılan kişi sayısı ise 1 milyon 72 bin 966’dır.

Güçlendirilen okullarda verilen Sosyal Rehberlik Çalışması Kapsamında Bilgi Verilen Konular:

 • Güçlendirme nedir? Güçlendirme kararı nasıl verilir?
 • Güçlendirme çalışmalarının temel amacı nedir?
 • Güçlendirme nasıl yapılacak? Güçlendirme ile binalarda hangi işlemler yapılır?
 • Okulumuz neden güçlendiriliyor?
 • Çalışmalar kaç ay sürecek? Eğitim aksayacak mı?
 • Çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz?

Yeniden yapılan okullarda verilen Sosyal Rehberlik Çalışması Kapsamında Bilgi Verilen Konular: 

 • Yeniden Yapım Çalışmalarının temel amacı nedir?
 • Yeniden Yapım Öncesi ve Sonrası Okulumuz
 • Yeniden Yapım Süreci Nedir?
 • Afetlere Hazırlık ve Eğitime Katkıları Nelerdir?
 • Güvenli Yaşam Kültürü ve 8 Adım
 • Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Okullar depreme karşı hazırlarken eğitim mekanlarının standartları da yükseltiliyor

İstanbul’da gerçekleşebileceği öngörülen büyük ölçekli bir depreme hazır olabilmek için yürütülen İSMEP Projesi ile güçlendirilen veya yeniden yapılan okullarda sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim öğretime devam edilmesi sağlanırken aynı zamanda bu okul binalarının İstanbul AFAD tarafından hazırlanan TAMP Istanbul (Istanbul Afet Müdahale Planı) kapsamında olası bir afet sırası ve sonrasında okul yakın çevresi için güvenli bir toplanma ve geçici barınma alanı olarak işlevini sürdürmesi hedefleniyor.

Yeniden yapılan okullarda derslik sayısının arttırılmasıyla daha fazla öğrenciye eğitim alma imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan laboratuvar, resim-müzik derslikleri, spor salonları, çok amaçlı salonlar gibi alanlar yaratılıyor. Okul koridorları mekansal olarak kullanım kolaylığına yönelik  olarak geniş ve ferah tasarlanırken acil durumlarda tahliye için geniş merdivenler ve acil çıkış kapıları yapılıyor. Yeni elektrik, mekanik ve yangın yönetmeliklerine uygun şekilde yeniden yapılan bu okullarda yenilikçi bina otomasyon sistemleri kullanılarak, seçilen tüm malzeme ve sistemlerde su, elektrik ve yakıt tasarrufu sağlanması ve ayrıca hijyene önem veren uygulamalar yapılmaktadır.

 Okullarda gerçekleştirilen bu eğitimlerde dağıtılan broşür ve kitapçıklara buradan ulaşabilirsiniz.