İPKB Olarak 26-28 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Eskişehir’de Düzenlenen İdrc 2019 Uluslararası Afetler ve Dirençlilik Kongresine Katıldık

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve  çok sayıda kurumun katkıda bulunduğu Uluslararası Afetler ve Dirençlilik Kongresi(idRc) 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Açılışı, Eskişehir Valisi Sayın Özdemir Çakacak tarafından gerçekleştirilen kongreye İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin yanı sıra afetler ile mücadele alanında çalışan birbirinden farklı çok sayıda kurum, kuruluş, uzman ve akademisyen katıldı.

Kongrede direktörümüz Sayın Kazım Gökhan Elgin ve Direktör Yardımcımız Sayın Yalçın Kaya farklı oturumlara konuşmacı ve moderatör olarak katılırken açılan İPKB standında ise çok sayıda eğitim ve tanıtım materyali meraklılara dağıtıldı.  Afetler, Dirençlilik ve İstanbul konulu oturuma katılan İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.  Tarihi Yapılar İçin Deprem Riskinin Yönetimi oturumuna katılan İPKB Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ise İSMEP Projesinin Kültürel Mirasın korunması kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili sunumu verdi.

500’den fazla katılımcının yer aldığı idRc 2019 Eskişehir Kongresi, afet alanında birbirinden farklı kurum ve kişilerin faaliyetlerini, deneyim ve bilgilerinin ortak bir platformda toplanmasına, paylaşılmasına ve dolayısıyla afet ile mücadelede dirençliliğin artırılmasına önemli katkıda bulundu.