Yeniden Yapım Çalışmaları

İPKB olarak İSMEP Projesi kapsamında kamu binalarını değerlendirirken güçlendirme ve güçlendirmeden doğan onarımların yeniden yapım maliyetine oranı %40’tan fazla olan binalar için yeniden yapım projelendirme ve uygulama çalışmaları yapıyoruz.

Yeniden yapım tasarımı yapılan her kamu binasını kullanıcı kurumun ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak afetlere dayanıklı, çevreye uyumlu, enerji verimliliğini göz önünde bulunduran modern yeni binalar olarak projelendiriyoruz.

Yaptığımız projelendirme çalışmalarında binaların gerek fonksiyonları, gerekse dış görünüşleri ile bulundukları bölgeye değer katmalarını hedefliyoruz.

Yeniden yapım çalışmaları kapsamında Aralık 2020 itibariyle;

YENİDEN YAPIM İNŞAAT ÇALIŞMALARI
BİNA TÜRÜ TAMAMLANAN DEVAM EDEN İHALE AŞAMASINDA TOPLAM
Kampüs Bina Kampüs Bina Kampüs Bina Kampüs Bina
OKULLAR 307 399 48 52 1 1 356 392
HASTANELER 5 5 1 1 6 6
POLİKLİNİKLER - SAĞLIK OCAKLARI 2 2 2 2
İDARİ BİNALAR 7 11 3 3 10 14
YURT BİNALARI 1 10 1 10
SOSYAL HİZMET BİNALARI 2 6 1 1 3 7
TOPLAM 324 373 53 57 1 1 378 431