Halkın Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

Afet Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma Eğitimleri

“Güvenli Şehir Güvenli Yaşam Eğitimleri” olarak isimlendirilen eğitimlerde, afete hazırlık, yapısal ve kentsel riskler, alınabilecek önlemler ile belediye ve topluma düşen görevler konusunda katılımcıların farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda belediye düzeyinde, karar vericiler, teknik elemanlar ve toplum temsilcileri olmak üzere 3 hedef gruba yönelik eğitim konuları ve materyalleri hazırlayarak, pilot belediyelerde test eğitimler düzenledik. Test eğitimler sonrasında katılımcılardan gelen geribildirimler ile eğitim materyallerini hazırladık ve eğitim akışına son halini verdik.

Afet zararlarının azaltılmasına yönelik şehir planlama ve yapılaşma eğitimleri /Toplum Temsilcileri Eğitimi

Eğitimlerde, katılımcıların birbirleriyle tartışarak bilgi üretebilmelerine ve bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik katılımcı eğitim teknikleri kullandık. Aynı zamanda, katılımcıların kentsel çevreyi oluşturan yapılar ve kullanımlar üzerindeki afet riskini arttıran faktörler hakkında farkındalık düzeylerinin artmasını sağladık.