İnşaat Ruhsatı Süreçlerinin Etkin Hale Getirilmesi

Depreme hazırlık kapsamında inşaat ruhsatı süreçlerine dahil olan tarafların daha şeffaf ve etkin bir sistem içerisinde çalışmasının önemi büyüktür. İSMEP kapsamında yerel düzeyde çalışma yaptığımız belediyelerde, bu alanda pek çok yeniliğin hayata geçmesini sağladık.

Bağcılar ve Pendik Belediyeleri’nde başlattığımız pilot uygulamalarla bu belediyelerin mevcut yapı ruhsatı ve denetim süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesini destekledik.

Bu kapsamda, kent bilgi sisteminin kurulmasına yönelik coğrafi tabanlı verilerin düzenlenmesi ve bu verilerin mekansal olmayan verilerle entegrasyonunu sağladık. Tapu, ruhsat, beyanlar ile dijital imar arşivindeki belgeleri ulusal adres veri tabanı ile uyumlu şekilde numarataj bilgileriyle eşleştirdik. Aynı zamanda belediyede, ilgili müdürlükler içinde ve müdürlükler arasındaki iş akışlarının düzenlenmesi ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verme kapasitesinin artırılması amacıyla elektronik doküman yönetim sistemi, hizmet masası ve çağrı merkezinin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları da gerçekleştirdik.

Ruhsat süreçlerindeki imar planı, yapı ruhsatı, denetim raporları gibi üretilmiş olan tüm evraklar, dijital ortama aktarılarak, dijital imar arşivi oluşturduk. E-imza ile desteklenen elektronik doküman yönetim sistemi ile tüm ilgili doküman ve evrakların dijital ortamda dolaşımı ve üretilmesi sağlandı.

Belediyelerin e-belediyecilik çalışmalarını tamamlayıcı şekilde kurgulanan bu çalışmalarla belediye çalışanları artık fiziksel olarak evraklara ihtiyaç duymadan, daha kısa sürede dosyalara bilgisayarlarından ulaşabiliyor ve işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. Vatandaşlar da belediyeye gelmeden başvurularını, talep ve şikayetlerini web sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla belediyeye ulaştırabiliyor ve takip edebiliyor.