İSMEP Projesi, Dünya Bankası’nın Hazırladığı Kapanış ve Sonuç Raporu ile Ülkemizde “High Satisfactory” Notunu Alan İlk Proje Oldu

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin yürüttüğü İSMEP Projesi, Dünya Bankası kapanış ve sonuç raporunda hem uygulayıcı kurum performansı, hem de proje çıktıları olarak “High Satisfactory” derecesi almaya hak kazandı.

Projeleri çıktıları, etkileri, verimliliği, etkinliği gibi yönleriyle inceleyerek değerlendiren Dünya Bankası, Türkiye’nin ilk risk azaltma projesi olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)’nin ilk kreditörü olması ile de önemli bir noktada.

Dünya Bankası tarafından çalışmalarının bu şekilde değerlendirilmesinden ötürü çok gururlandığını belirten İPKB Direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin, 2006 yılında Dünya Bankası kredisi olan 310 Milyon Avro bütçe ile başladıkları çalışmalarının bugün Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve son olarak 2016 yılında Alman Kalkınma Bankası’nın da katılımıyla 2,028 Milyon Avro’ya ulaştığını kaydetti.

İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen depremin Türkiye’yi hem sosyal hem ekonomik olarak etkileyecek bir tehdit olduğunu belirten Elgin, bu kapsamda 10 yıldır birçok çalışma yaptıklarını ve Dünya Bankası’nın yapmış olduğu değerlendirmenin bu açıdan çok değerli olduğunu belirtti. Söz konusu derecenin Dünya Bankası tarafından verilen en yüksek derecelendirme notu olduğunu aktaran Elgin, İstanbul’da 1292 kamu binasında depreme karşı güçlendirme ve/veya yeniden yapım çalışmasını tamamladıklarını, telsiz kapsama alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ayrıca yapılan komuta kontrol merkezleri ile ilk müdahaleci kurumlara alınan ekipmanlar ve verilen depreme hazırlık eğitimleriyle İstanbul’un afet yönetim kapasitesinde olumlu gelişmeler kaydettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı kamu hastanelerinin inşaatını sürdüren İPKB, İstanbul’un en önemli hastanelerinden olan Kartal Lütfi Kırdar, Okmeydanı, Göztepe ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde deprem anında kesintisiz operasyonu sağlamak için toplam 2690 adet sismik izolatör kullanıyor.

ICR (Implementation Completion and Results Report) (Kapanış ve Sonuç Raporu); Dünya Bankası uzman heyeti tarafından İPKB ve Hazine Müsteşarlığı’nın da katkıları ile 6 aylık bir sürede hazırlandı. Söz konusu raporda İSMEP Projesi kapsamında alınan dersler, çıktılar, uygulamada yaşanılan zorluklar ve çözüm yolları ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, ekonomik ve sosyal açıdan da değerlendirmeler yapıldı.

Raporun ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.