İSMEP PROJESİ, İSLAM KALKINMA BANKASI’NIN HAZIRLADIĞI KAPANIŞ RAPORU’NDA ‘BAŞARILI’ NOTU İLE DEĞERLENDİRİLDİ

İslam Kalkınma Bankası Okul Geliştirme Projesi (TUR0160/0161) kapsamında Banka tarafından hazılanan Proje Tamamlama Raporu (PTR) başarılı bir şekilde tamamlandı.
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında depreme karşı yıkılıp yeniden yapılan okullar, İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından takdir topladı.

Proje planlama, uygulama ve tamamlama sürecinin tamamı, PTR çerçevesinde bağımsız şekilde değerlendirilmiş olup planlama, tasarım, uygulama ve proje performansının kalitesi konularında ileride yapılabilecek geliştirmeler hususunda Banka ve Yararlanıcıya yönelik dersler çıkarılmıştır. Proje, PTR çalışması sonucunda “Başarılı” olarak değerlendirilmiş olup projenin Ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılmasına katkıda bulunacağının tespit edildiği belirtilmiştir.

İSMEP Projesinin başarılı şekilde tamamlanmasıyla birlikte, yeniden yapılan okulların depreme karşı dayanıklılığı, güvenliği ve altyapı kalitesinde önemli ölçüde gelişme kaydedildiği belirtilerek okulların öğrenci kapasitesinin artırılmasına da katkıda bulunduğu ve bu artışın, nihayetinde eğitim kalitesinin de yükseltilmesine yardımcı olacağı vurgulanmıştır.