İstanbul Valiliği’nden yeni deprem eğitimi kampanyası

İstanbul Valiliği’nden yeni deprem eğitimi kampanyası “Bir hayat için bir saatinizi eğitime ayırın” İstanbul Valiliği, depreme karşı halkın bilinçlendirilmesi, kent ve toplumun afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesi amacıyla “Bir Saat Bir Hayat” temalı bir kampanya başlatıyor. İstanbul Vali Yardımcısı Günay Özdemir, düzenlediği basın toplantısında depreme karşı “Bir Saat Bir Hayat” kampanyası ile İstanbul halkını güvenli yaşam eğitimlerine katılmaya davet etti. İstanbul Valiliği’nce, depreme karşı halkı bilinçlendirerek ve katılımlarını sağlayarak muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirgeyecek çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü, bu kapsamda “Bir Saat Bir Hayat” temalı yeni bir kampanyanın başlatıldığı açıklandı.

Vali Yardımcısı Günay Özdemir kamuoyunu “Bir Saat Bir Hayat” kampanyası hakkında bilgilendirmek ve daha fazla insanın eğitim almasını sağlamak için 14 Ağustos itibariyle kapsamlı bir iletişim kampanyası yürütüleceğini ifade etti Depreme karşı “Bir Saat Bir Hayat” kampanyasının amacı “Bir Saat Bir Hayat” kampanyası, bireylerin ve kurumların afetlere karşı alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplum genelinde güvenli yaşam kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca acil durum karşısında mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek, bireyin kendi kendine yardım etme becerisi geliştirmesini destekliyor. Eğitimler, modern afet yönetiminin dört evresi için (zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme) hazırlığı kapsayacak şekilde tasarlandı. Afetlerle ilgili temel kavramlar, İlk 72 saat için hazırlık ve olası bir deprem anındaki doğru davranış şekilleri ile birlikte kendi yaşam çevremizden başlayarak alacağımız küçük önlemlerin zarar azaltmadaki öneminin aktarılması ve afetlere dirençli toplumların oluşturulması eğitimlerin konuları arasında yer alıyor. Eğitimlerin hedefleri

• Afetler konusunda farkındalık yaratmak,

• Kentsel riskler konusunda farkındalık yaratmak,

• Kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlara yol açabilecek risklerinin farkında olmalarını sağlamak, • Olası afet ve acil durumlara karşı bireysel ve kurumsal hazırlık için gerekli olan bilgileri paylaşmak, becerileri geliştirmek,

• Olası afet ve acil durumların etkilerinden birey ve kurumların kendilerini ve yakın çevrelerini nasıl koruyabileceği ve afetlere karşı hangi koruyucu önlemleri almaları gerektiği bilgisini paylaşmak,

• Olası afet ve acil durumlar sırasında nasıl davranılması gerektiğini aktarmak,

• Afetlere dirençli şehirleşme için kentsel risklerin farkında olarak bireylerin çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak,

• Kurumların ve bu kurumların hizmet aldıkları kurum/kuruluşların iş sürekliliğine katkıda bulunmak,

• Olası afet ve acil durumlara karşı toplumsal güç birliği sağlayabilmek,

• Sınırlı zaman ve kaynaklarla çok sayıda afetzedeye yardım edebilmek amacıyla oluşturulacak gruplara, bölge dışı ekipler gelene kadar bulundukları yerde ve yakın çevrelerinde afet sonrası müdahale yapma bilgi ve becerisi kazandırmak

Bir saat eğitimle bir ya da birden çok hayat kurtulabilir! İstanbul Vali Yardımcısı Günay Özdemir “bir saatle bir ya da birden fazla hayatın kurtulma şansının olabileceğini belirterek depreme karşı “Bir Saat Bir Hayat” eğitimlerinin 3 seviyeden oluştuğunu kaydetti. Birinci seviye eğitimde; bireye afet öncesi, sırası ve sonrası için hazırlık konusunda farkındalık kazandırmak, İkinci seviyede; hazırlık konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, Üçüncü seviyede; yerel afet gönüllüsü oluşturmak yani katılımcıların kentsel hazırlık ve hafif arama kurtarma çalışmalarını yapacak beceriye ulaşması hedefleniyor. Anaokulundan yerel yöneticilere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan eğitim programları görsel sunum ve interaktif olarak gerçekleştiriliyor” açıklamasını yaptı. Basın Toplantısına İstanbul İl AFAD Müdürü Gökay Atilla Bostan ile İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktör yardımcısı Fikret Azılı da katıldı. Eğitimlere nasıl başvurulacak? Eğitimlere başvurular 17-18 Ağustos 2013 ile 24-25 Ağustos 2013 tarihlerinde, İstanbul meydanlarında, AVM’lerde kurulacak olan stantlarda kabul edilecek. Ayrıca www.guvenliyasam.org sitesindeki başvuru formunu doldurarak ya da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 0 212 455 56 00 numaralı telefonunu arayarak da başvuru yapılacak. Eğitimler nerede yapılacak? Eğitimlerin kurumlara yönelik uygulamaları kurumların salonlarında; halktan gelen taleplere yönelik eğitimler ise 39 ilçede belirlenen eğitim merkezlerinde (halk eğitim merkezi, kültür merkezi vb.) gerçekleştirilecek. Eğitimlerde neler öğretilecek? Eğitimlerde bireyler, kurumlar ve çocuklar için farklı seviyede güvenli yaşam programları tasarlandı. Programlar farkındalığın artırılması, bilgi ve becerinin geliştirilmesi ve toplumsal güç birliğinin artırılması gibi konuları kapsıyor.