İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu: Depreme karşı İstanbul’u İstanbullular’la güçlendiriyoruz!

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan yıkıcı depremlerin hepimizin hayatında derin izler bıraktığını belirterek, Marmara depremleri ile edinilen tecrübeler doğrultusunda afetten sonra yapılan ve çok daha büyük harcama gerektiren iyileştirme ve yeniden yapım çalışmaları yerine; afet gerçekleşmeden önce halkı bilinçlendirerek ve katılımlarını sağlayarak el birliğiyle muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirgeyecek bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı.

“Bugün ülkemizde ve İstanbul’umuzda afetler yaşanmadan önce önlem alma konusunda uluslararası afet politikaları doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalarda önemli mesafeler kat edilmiştir” diyen Vali Mutlu gelinen durumu şöyle özetledi: “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurularak afete yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlandı. Ayrıca, Dünya Bankası ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Şubat 2006’ da hayata geçirildi. Daha sonra Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan kredi anlaşmaları ile ISMEP Projesine yeni finansman sağlandı. Bu proje, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir”. İstanbullular’ı depreme karşı bilinçlendirmek ve olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla başlatılan ‘Harekete Geç’ kampanyası hakkında da bilgi veren Vali Mutlu, “İstanbullular’ı depreme karşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, katılımlarını sağlayarak daha güvenli ve yaşanılası bir şehir yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız ‘Harekete Geç’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya kapsamında Mayıs ayında 22 tv kanalı, 12 gazete ve 15 radyo kanalında kamu spotları yayınlandı. Kitle iletişim araçlarıyla toplamda 10 milyonun üzerinde kişiye mesajımız ulaştı. İstanbullular kampanyaya yoğun ilgi gösterdi, 2736 kişi güvenli yaşam gönüllüsü olmak üzere aramıza katıldı dedi. ‘Harekete Geç’ kampanyasının Ağustos ayında da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Vali Mutlu, 39 ilçede İstanbullularla buluşacak bir tanıtımı aktivitesi yapıldığını belirterek olası bir depreme karşı İstanbullular’ı bilinçlendirerek, el birliğiyle depremin hasarlarını en aza indirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. 642 Okulun güçlendirme inşaatı tamamlandı Kredi tutarı 1 milyar 213 bin Avro olan İSMEP kapsamında 642 okul binasının güçlendirme inşaatının tamamlandığını söyleyen Vali Mutlu, güçlendirilmesi uygun görülmeyen okullarımızın yıkılarak yerine daha modern okullar inşa edildiğini belirtti.

“ISMEP Projesi kapsamında 152 okul yıkılıp yeniden yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde projeye sağlanan ek finansmanlar ile 40 okul ve 13 Meslek Lisesi Kampüsü’nün yeniden yapım çalışmalarına başlanacak.” dedi. Hastanelerimiz, Yurtlarımız ve Tarihi Yapılarımız Güçleniyor Sağlık alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Mutlu, şöyle devam etti: “Beykoz Devlet Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Şile Devlet Hastanesi, Pendik Devlet Hastanesi, Zeytinburnu Hıfzısıhha Entitüsü, Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi, Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nin güçlendirme inşaatı tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise güçlendirme inşaatı devam ediyor. Marmara Üniversitesi Başıbüyük Hastanesi, dünyanın “Sismik İzolatör Tekniği” ile güçlendirilen en büyük hastanesi olacak. Ayrıca Zeytinburnu Semiha Şakir Doğum ve Kadın Hastalıkları EAH Ek Hizmet Binasını yıkılarak yeniden yapılıyor. 37 semt polikliniği ve sağlık ocağının güçlendirme çalışmaları ise devam ediyor” dedi. 2012-2013 yılı içerisinde sağlıkta önemli adımlar atılacağını belirten Vali Mutlu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin İSMEP kapsamında yeniden yapılacağını, Marmara Başıbüyük Hastanesi ile birlikte toplam 5 hastane kampüsünde 923.000 metrekare alanda 3736 yatak sayısına ulaşılacağını söyledi. Ayrıca Avcılar Atatürk Kız Yurdu, Fatih Edirnekapı Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Vezneciler Kız Yurdu gibi öğrencilerimizin barındığı 14 yurt ve sosyal hizmet binasının güçlendirme inşaatı ile Fatih Kocamustafapaşa Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi ve Maltepe Küçükyalı Sevgi Evleri’nin de yıkılıp yeniden yapım inşaatlarının da tamamlandığını aktaran Vali Mutlu, İstanbul’un en büyük yurdu olan Zeytinburnu Atatürk Öğrenci Yurdu Kampüsü’nün yıkılıp yeniden yapım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Vali Mutlu; Topkapı Sarayı Kompleksi, Arkeoloji Müzeleri Kompleksi, Ayasofya Müzesi Kompleksi, Galata Mevlevihanesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütüphanesi gibi İstanbul’da kültürel miras kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 26 tarihi ve kültürel yapının çoklu afet ve deprem performansı açısından değerlendirilmesi çalışmasının tamamlandığını ifade etti. Haberleşme Yatırımlarına Büyük Önem Veriliyor Afet ve acil durum haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesi için İSMEP kapsamında mevcut analog telsiz şebekelerine yatırım yapılmış; kapsama ve kapasite yetersizlikleri yeni yatırımlarla giderilmiştir. Sismik riski bulunan bölge aktarıcıları depreme dayanıklı yeni haberleşme direkleri üzerine alınarak montaj standardizasyonu sağlanmış; uygun altyapıya sahip sistem odaları sayesinde daha güvenilir ve kolay yönetilebilir sistemler kurulmuştur. Kurumlararası haberleşmenin sağlanması ve iyileştirilmesi kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) nezdinde yapılan girişimler sayesinde birer adet VHF ve UHF ortak telsiz kanalı oluşturularak devreye alınmıştır. Ayrıca gerek telsiz ve gerekse sesli haberleşme yapabilen her türlü cihazı birbiriyle haberleştirecek çok ortamlı haberleşme santralı yardımıyla değişik frekanslarda çalışan ilk müdahaleci kurumların birbirleriyle haberleşebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca HF/SSB telsiz, uydu santralı ve uzak istasyon terminalleri, mobil haberleşme araçları, radyo yayın aracı gibi yatırımlar yapılarak acil ve afet durumlarında kullanılabilecek alternatif haberleşme sistemleri kurulmuştur.