Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunda Ödül Aldı

Dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu”, 18-20 Temmuz 2019’da Dallas-Teksas/Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ankara Üniversitesi-Gazi Üniversitesi-Texas Tech Üniversitesi-Texas A&M Commerce Üniversitesi konsorsiyumunda, Amerikan Mimarlar Enstitüsü (American Institute of Architects-AIA Dallas) ve ABD Yeşil Binalar Derneği (U.S. Green Building Council- USGBC) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

ISBS 2019 – NTSS 2019 etkinliğine 20 farklı ülkeden 150’nin üzerinde katılımcı iştirak etmiştir. Ulusal ve uluslararası olmak üzere akademisyenler, firma ve dernek temsilcileri, merkezi ve yerel yönetimlerden üst düzey yöneticiler, belediye başkanları, danışmanlar ve haber ajansları katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve sempozyumun bir geleneği olarak gelecek yıllarda da düzenlenmesi planlanan “ISBS 2019 Sürdürülebilirlik Ödülü – En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması (ISBS 2019 Sustainability Award – Best Sustainable Practices Competition)” organize edilmiştir. Yarışmanın jürisi Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden kent ve yapı uzmanlarından oluşmaktadır.

IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında düzenlenen “ISBS2019 En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması” kapsamında “Sürdürülebilir Sağlık Yapıları” kategorisinde ise ödülü birimimiz İstanbul Proje Koordinasyon Birimi-İSMEP Projesi içerisinde yer alan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi almıştır.