Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeniden Yapımı Tamamlandı

İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İSMEP kapsamında yeniden yapımını yürütmekte olduğu üç büyük hastaneden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Aralık 2018 tarihi itibariyle geçici kabul çalışmaları başlatılmış olup önümüzdeki aylarda Sağlık Bakanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Yeni hastanenin tek aşamada yapılabilmesi için İSMEP kapsamında mevcut hastanenin acil ve poliklinik bölümlerinin taşınabileceği geçici bir bina yapıldı. Bu sayede mevcut hastanenin işleyişini kesintiye uğratmadan yapılan yeni hastane, 1.105 yatak kapasitesine sahip olarak uluslararası standartlarda, kalite ve konforda hastalarına hizmet verebilecek.

Hastanenin yeniden yapımı tamamlandıktan sonra eski binanın yıkılması ayrıca Onkoloji (Kanser) tedavisinde genel hizmet hastanesi olarak hizmet verebilmesi için yeni bir birimin yapım çalışmalarının başlaması öngörülmekte.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin toplam kapalı alanı mevcutta 45 bin metrekare iken yeni yapılan hastanenin toplam kapalı alanı 301.853 metrekare olarak yapıldı. Acil durumlarda ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla hizmet veren acil servis alanı mevcutta 5.100 metrekare iken 11.853 metrekare olarak yeniden inşa edildi. Toplam 28 olan ameliyathane sayısı da artırılarak yeni hastanede 45 ameliyathaneye ulaşacak.

Bugüne kadar İstanbul genelinde yaklaşık 1.365 kamu binası İSMEP kapsamında depreme karşı yeniden yapıldı veya güçlendirildi. Bunlardan biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi de 855 sismik izolatör ile deprem anında ve sonrasında kesintisiz hizmet verebilecek teknolojide yapıldı.

Yıllık 3.000.000 Hasta Kapasitesi

Hastanenin yataklı servisindeki hasta odaları yarısı tek, yarısı çift kişilik olarak planlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Nitelikli Hasta Yatağı” tanımına uygun olarak yapılan tüm odaların içinde tuvaleti, banyosu, en fazla iki hasta yatağı, televizyonu, telefonu, yemek masası, etajeri ve yatılabilen refakatçi koltuğu bulunuyor. Hem tek hem de çift kişilik tüm hasta odaları yaklaşık 35 metrekare olarak yapıldı. Tek kişilik odalar acil durumlarda çift kişilik olarak da kullanılabilecek ve hastane kapasitesi 1.400 yatağa kadar yükseltilebilecek. Hastane kapasitesi yıllık 3.000.000 ayakta, 100.000 yatan hasta ve 140.000 ameliyat olacak.

Hastanede kapalı yeraltı otoparkları planlanarak çevresinde afet ve acil durumlarda toplanma merkezi işlevi görebilecek geniş yeşil alanlar bırakıldı.

Enerji ve Çevre Dostu

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, modern mimari tasarım ve teknik özelliklerinin yanı sıra göze çarpan en önemli özellikleri; trijenarasyon sistemi ile hem elektriğini üretebilecek hem de kendi ısıtma ve soğutmasını sağlayabilecek altyapıda, karbon salınımı konusunda çevreci ve akıllı bina olarak dizayn edilmiş olmasıdır. Bu özellikleri ile beraber yeşil hastane olarak LEED Gold sertifikası alacak öncü kamu hastanelerinden biri olacak.