Kültür Mirasının Korunmasına Yönelik Türk – İtalyan İşbirliği

Kültür mirasımızı korumaya yönelik yeni malzemeler ve tekniklerin tartışıldığı, Türkiye ve İtalya’dan alanında uzman akademisyenler, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, İtalya Kültür Bakanlığı, İtalyan Firmalar Birliği ve özel sektörden temsilcilerin katıldığı “Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları” sempozyumu 3-4 Kasım 2014 tarihlerinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İtalyan Restorasyon Firmaları Birliği Assorestauro tarafından Şeyh Süleyman Mescidi Restorasyonu ve Med-Art Eğitim Projesi kapsamında organize edilen Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları” sempozyumu, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve İtalyan Ticaret Merkezi (ITA)’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Türk ve İtalyan katılımcıların sunumları ile katkıda bulunduğu sempozyuma öğrenciler, akademisyenler ve sektör çalışanları katıldı . Sempozyumda Türkiye ve İtalya örnekleri üzerinden; kültür varlıklarında koruma felsefesi ve teorileri, restorasyon uygulamaları, yapıların güçlendirilmesine yönelik yenilikçi malzeme ve yöntemler gibi kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilirliğine yönelik başlıklar tartışıldı.

Düzenlenen sempozyumun kültürel mirasımızın devamlılığına çok büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, “Ulusal ve uluslararası tecrübelerin bir araya geleceği bu sempozyumda yürütülmekte olan ve gelecekte yürütülecek çalışmaları destekleyerek yeni yaklaşımlara ışık tutacağına inanmaktayız.” dedi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin ise “Bu sempozyumu, İSMEP kapsamında Kültürel Mirasın Korunması’na yönelik yaptığımız çalışmaları ileri götürmek için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

İki gün süren bilgi paylaşımı ile kültür varlıklarında koruma alanında sıkça karşılaşılan sorunlara ve olası çözümlerine ışık tutuldu. “Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları” sempozyumu, aynı zamanda 2012 yılında ICOMOS Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İPKB ortaklığında başlatılan “Koruma ve Restorasyon Alanında Bir Tüzük” çalışmasının devamı niteliğinde planlanacak yeni projeler için yol haritası oluşturulmasında destekleyici rol oynayacaktır.