Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Korunması: Fırsatlar ve Tehditler Uluslararası Sempozyumu’nun Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

15 – 17 Kasım 2012 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP-ICOMOS) ve İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesi, UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin kabul edildiği 16 Kasım 1972 tarihinin 40. Yıldönümünde yayınlandı. Ayrıca sonuç bildirgesi, 2013 Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak UNISDR’ın “Global Platform for Disaster Risk Reduction” toplantısında sunulacaktır.

Sonuç bildirgesine ekte ulaşabilirsiniz. Uzun ve kısa vadeli, ani ve uzun sürede ortaya çıkan tüm risklerin tanımlanması ve etkilerinin azaltılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların bu alandaki bilim insanları ile paylaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde katkı sağlanması amacıyla düzenlenen sempozyuma 36 farklı ülkeden 450 kişi katılmıştır. Dünya Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar, İdari ve Yerel Yönetimler, ICOMOS- ICORP Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi Üyeleri, Uluslararası ve Ulusal Akademisyenler, Konsolosluklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Vakıflar gibi ilgili bir çok alandan katılım sağlanmış ve aşağıdaki başlıklarda oturumlar düzenlenmiştir.

• Kültür Varlığı Yapılarında Risk Azaltma

• Doğal Afetler

• Afet Yönetimi

• Risk Azaltmada Yenilikçi Teknolojiler

• Yavaş Risklerin Yönetimi

• Çatışma Alanlarında Yönetim

• Risk Altındaki Taşınır ve Soyut Miras