SUUDİ KALKINMA FONU İLE YAPILAN KREDİ ANLAŞMASI KULLANILMAYA BAŞLANDI!

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından 2006 yılında Dünya Bankası’ndan alınan 310 milyon Euro’luk ilk kredi ile başlatılan İSMEP Projesi, proje hedef ve çıktılarının başarısı üzerine zaman içinde katılan diğer çok uluslu kalkınma bankası ve finans kuruluşlarından sağlanan toplam 2,5 milyar Euro’luk hacme ulaştı.
Dünya Bankası (WB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Alman Kalkınma Bankası (KFW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın (ECO Bank) ardından Suudi Kalkınma Fonu (SFD), İSMEP Projesi’ne kredi veren sekizinci kuruluş oldu.
Suudi Kalkınma Fonu (SFD) ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’ne (İSMEP) katkı sağlamak amacıyla Mart 2024’de imzalanan 55 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması, Nisan 2024 itibarı ile İSMEP Projesi kapsamında kullanılmaya başlandı.
İSMEP kapsamında güvenli hale getirilen yapılarda mimari tasarımın ve teknik donanımın en uygun şekilde optimizasyonu sağlanarak enerji verimliliği, sağlık ve hijyen standartları, hizmet sürekliliği, afet sırasında kesintisiz görev yapma gibi alanlarda kazanımlar elde edilerek yapıların standartları ve konforu arttırılmıştır.
Bu süreçte beraber çalışma fırsatı bulduğumuz Hazine Bakanlığı ve Suudi Kalkınma Fonu yetkililerine destekleri için teşekkür ederiz.
Ülkemize hayırlı olsun.