“Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu” Hazırlanması Projesi 1. İlerleme Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortak girişimi ile Haziran 2016’da başlatılmış olan ‘Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu’ çalışmalarının ilerleme toplantısı 2 Aralık 2016 tarihinde IPKB’de gerçekleşti.

Düzenlenen toplantıya kültürel mirasımızın korunması için yoğun performans gösteren paydaş kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra; Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Gülay Altay, Prof. Dr. Görün Arun, Prof. Dr. Fevziye Aköz, Prof. Dr. Zekai Celep, Prof. Dr. Altuğ Erberik, Prof. Dr. Alper İlki ve Doç. Dr. Zeynep Gül Ünal’dan oluşan uzman ekip de katılım gösterdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin de katkılarıyla yürütülen çalışma ile tarihi yapılarda deprem tehlikesine bağlı gelişebilecek risklerin yönetimi için afet öncesi risk değerlendirmesi, risk azaltma ve hazırlık, afet sırasında acil müdahale ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının tanımlanacağı uygulama alanına yönelik bir rehber oluşturulması hedeflenmektedir.

İSMEP Projesi altında 2013 yılında tamamlanan ‘Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nde ifade edilen alt kılavuzun hazırlanmasına yönelik olarak yürütülen proje ile kurumların bilgi ve deneyimlerini bilimsel gelişmelerin ve yaklaşımların ışığında ortaklaştırmaya yönelik bir adım atılmış oldu. Proje kapsamında 17 Aralık 2016 tarihinde II. Çalıştay düzenlenecek olup, yapılan toplantıda çalıştay programına ve sunumlarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken kılavuzun Müdahale Yöntemleri bölümüne ilişkin içerik çalışması yapılmıştır. Buna göre, müdahale stratejilerinin belirlenmesi, basit onarımlar, yapısal müdahaleler ve söküm/taşıma uygulamalarına yönelik içerik düzenlenmiştir. Çalıştayda, ülkemizden ve dünyadan farklı uygulamalar yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sunulacaktır.