“Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” III. Çalıştay Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) arasında 26 Nisan 2016’da imzalanan protokolün ardından başlatılan ve İPKB ve VGM’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ICOMOS Türkiye’nin de desteği ile devam eden “Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” çalışmasının son çalıştay toplantısı 4 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Hürata ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Bozdemir’in açılış konuşması ile başlayan çalıştaya İPKB Direktörü Sn. Kazım Gökhan Elgin’in ve ikinci oturumda moderatörlük de yapacak olan İPKB Direktör Yardımcısı Sn. Yalçın Kaya da katkı sağladı. Ayrıca ilgili paydaş kurumların yanı sıra kılavuzun oluşturmasına katkı sağlayan birçok akademisyen ve konusunda uzman kişinin de katıldığı toplantıda kılavuzun içerik başlıkları ile ilgili sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı. Kılavuzun amacı ve kapsamının paylaşıldığı sunumun ardından, bilgi toplanması ve araştırma, malzemeler ve malzeme hasarları, yapım sistemleri ve muhtemel hasar durumları, yapısal modelleme ve değerlendirme, müdahale stratejileri ve yöntemleri ile afet ve acil durum yönetimi konularında sunumların gerçekleştiği çalıştay programında katılımcılar her sunum sonundaki değerlendirme bölümünde ve çalıştay sonundaki genel değerlendirme panelinde sorularını paylaşarak katkı sağladı.

Kılavuzun tarihi yapılarda deprem tehlikesine bağlı gelişebilecek risklerin yönetimi için afet öncesi risk değerlendirmesi, risk azaltma ve hazırlık, afet sırasında acil müdahale ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının tanımlanacağı uygulama alanına yönelik bir rehber olması hedefleniyor.