“Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu” Hazırlık Çalışmaları Başladı

Kültürel mirasımızın deprem risklerine karşı korunması için İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaklığında başlatılan “Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu” hazırlık çalışmalarına başlandı.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin İSMEP kapsamında 22 Mayıs 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle başlattığı kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar, 26 Nisan 2016 tarihinde Vakıflar  Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde “Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu” ile devam ediyor.

İstanbul Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında Nisan 2016’da imzalanan protokolün ardından ilk toplantı 13 Mayıs 2016’da İPKB, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Müdürlüğü’nün temsilcileri ile aralarında Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Gülay Altay, Prof. Dr. Görün Arun, Prof. Dr. Zekai Celep, Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik, Prof. Dr. Alper İlki ve Doç. Dr. Zeynep Gül Ünal gibi konusunda uzman akademisyenlerin katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti.

İPKB tarafından Eylül 2012 ve Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Mimari Koruma ve Restorasyon Alanında ‘Türkiye İçin Koruma Tüzüğü’ Hazırlanması” çalıştayları ile Türkiye için ilk defa kültürel mirasın korunmasına yönelik tüzüğün temelleri atıldı. Bu çalıştayların sonunda, korumanın temel ilkeleri, kültürel miraslara yönelik tanımlar, kültürel mirasın korunması süreci, koruma araçları ve koruma politikalarını da içeren “Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi” hazırlandı.

Bildirge ile kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların ihtiyaçlar daha net bir şekilde anlaşıldı ve koruma altına alınması ve deprem risklerinin yönetilmesi gereken tarihi yapılar için kılavuzlar ve yönetmelikler hazırlanması ihtiyacı ortaya çıktı.

Konusunda uzman yerli ve yabancı paydaşlar ile birlikte “Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu” Hazırlık Çalışmaları Projesi oluşturulmasına karar verildi. Bu proje ile kültürel miras kapsamında bulunan yapıların afet risklerinin belirlenmesi özellikle deprem risklerinin yönetilmesi, afetlere karşı korunması ve direncinin arttırılması alanında ortak bir noktada ilerlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşılmı yapılması amaçlandı.