Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Düzenlenen Sempozyumla Tanıtıldı

İstanbul Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) arasında 26 Nisan 2016’da imzalanan protokolün ardından başlatılan ve İPKB ve VGM’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ICOMOS Türkiye’nin de desteği ile devam eden “Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu Hazırlanması Projesi” çalışmalarının tamamlamasının ardından oluşturulan kılavuz 5-6 Ekim 2017’de düzenlenen sempozyumla  kullanıcı ve uzmanlara tanıtıldı.

İPKB Direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin’in açılış konuşması ve İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem, Assoresteuro Başkanı Sayın Alessando Zanini, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Aniello Musella’nın protokol konuşmaları ile başlayan sempozyum alanında uzman yerli ve yabancı bir çok kişiyi bir araya getirdi.

Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu ilk kılavuz olan “Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu”nun tanıtımı için düzenlenen sempozyumda VGM’nden Ali Hürata, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Bahadır Sabah ve İPKB’den Kazım Gökhan Elgin’in kurumsal olarak kılavuzun uygulanmasına dair geliştirdikleri strateji, plan ve programları anlattıkları ilk oturumun ardından, kılavuzun hazırlanma aşamasına katkı sağlayan diğer konusunda uzman kişiler ve akademisyenler kılavuzun önemi, neden ihtiyaç duyulduğu ve kapsamı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Mükemmele giden bir yolda ilk adım atıldı

İPKB Diretörü Elgin, İSMEP kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde imzalanan protokol ile İstanbul’da 26 kompleksteki 176 tarihi binada envanter çalışması yaptıklarını ve bu binaları çoklu afet risklerine göre değerlendirerek sınıflandırdıklarını belirtti. Bu bilgileri coğrafi bilgi sistemine kaydettiklerini ve uzmanların kullanımına açtıklarını kaydeden Elgin, Aya İrini, Mecidiye Köşkü ve Arkeoloji Müzesi  için de Restorasyon Restitüsyon ve güçlendirme projelerini bütünleşik olarak yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmaları yaparken böyle bir kılavuza, yönetmeliğe ihtiyaç olduğunun anladıklarını ve bu ihtiyacı dile getirmek için öncelikle akademisyen ve uzmanlar ile hazırlanan Riva Bildirgesi’nin imzalandığını ve 1,5 yıllık bu çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti. Elgin konuşmasında, hazırlanan kılavuzun en mükemmel kılavuz olmasının mümkün olmadığını, yaşayan bir doküman olduğunu ve mükemmele giden bir yolda ilk adımın attıldığını belirtirken, kılavuzun alt mevzuatının ve yasal bir ayağının olması gerektiğinin de altını çizdi. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve VGM’nin sahipliğine ve vizyoner yaklaşımına müteşekkir olduğunu ifade etti.

Kılavuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.