Türkiye 2017 Avrupa Afet Risk Azaltma Forumuna Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye’nin dönem başkanı olduğu 7. Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (European Forum for Disaster Risk Reduction – EFDRR) Toplantısı 26-28 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Afet risklerini azaltarak yeni risklerin oluşmasını önlemek ve  daha güvenli bir Avrupa yaratmak amacıyla bölgesel bir platform olarak hizmet veren EFDRR, 2017 yılı Mayıs ayında Meksika’da düzenlenecek olan 5. Afet Risk Azaltma Küresel Platformu toplantısı öncesinde, ilk kez açık forum (Open Forum) olarak düzenlendi.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin de üst düzey katılım sağladığı toplantı; ulusal ve uluslararası akademisyenler, özel sektör, STK’lar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları ağırlamış olup, 1 Yüksek Düzey, 1 Öncelikli Etkinlik ve 6 Teknik Oturumdan oluştu. Toplantı 14 – 18 Mart 2015’te Japonya’da gerçekleştirilen ve İPKB’nin yürütmekte olduğu Türkiye’nin ilk risk azaltma projesi olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) hakkında kapsamlı bir sunum paylaştığı Birleşmiş Milletler Dünya Afet Riskinin Azaltılması Konferansı sonucunda kabul edilen Sendai Çerçevesi’nde verilen, hükümetlerin ve paydaşların taahhütlerinin ulusal ve yerel eyleme dönüştürülmesini, bölgesel düzeyde uygulanmasını ve izlenmesini hızlandırmak için yönetimin yapılması gerekenlerin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Toplantı aynı zamanda 2017 Küresel Platformu (22-26 Mayıs 2017, Cancun, Meksika) için Avrupada’ki Sendai Çerçevesi’nin uygulanmasına yönelik deneyimlerin, öğrenilen derslerin paylaşılması konusunda katkı sağlayacaktır. 

Toplantı çerçevesinde saha ziyaretleri gerçekleştirmek için talepte bulunan katılımcılarla; İPKB’nin İSMEP Projesi kapsamında İstanbul AFAD için inşa edilen ve afet yönetimi kapsamında akıllı bina, yedekleme ve son teknoloji iletişim tesisleriyle donatılmış olan Hasdal Afet ve Acil Durum Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezi ile İstanbul’un en önemli tarihi miraslarından biri olan Ayasofya Müzesi’ne ziyaretler gerçekleştirildi. 

İPKB’de İSMEP çalışmalarını teknik oturumda katılımcılarla paylaştı 

27 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Dirençli Toplumlar için Kritik Altyapılar oturumda İPKB A Bileşeni Koordinatörü Levent Gerdan da konuşmacı olarak toplantıya katılım sağladı. Konuşmasında İSMEP’in kapsamı ile ilgili önemli noktalara ve 2006 yılında bu yana bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara değinen Gerdan’ın ardından konuşmacılar gelen soruları cevapladı. 

Etkinliğe ayrıca stant ile de katılım sağlayan İPKB oturumlar dışında da katılımcılarla İSMEP çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. 

Gerçekleştirilen Teknik Oturumlar:

o     Afet Risk Azaltmada Ekonomik Risk Yönetimi

o     Yerel Düzeyde Arazi Kullanım Planlaması ve Yönetimi Uygulamaları

o     Dirençli Toplumlar için Kritik Altyapılar

o     Sendai Çerçevesi’nin İzlenmesinde Risk Değerlendirmesi ve Afet Kayıp Veritabanı

o     Sürdürülebilir bir gelecek ve Afet Risk Azaltma için iklim değişikliği çalışmaları

o     Göç, Afet Risk Azaltma ve Dirençlilik

EFDRR Nedir?

Avrupa’nın bölgesel platformu; Afet Risk Azaltmaya ilişkin Ulusal Odak Noktalarının ve Avrupa bölgesindeki Ulusal Platformların temsilcilerinin, UNISDR (Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi) Avrupa’nın, Avrupa Konseyi’nin (EUR-OPA), Avrupa Komisyonu’nun ve alt-bölge kuruluşlarının/kurumlarının da dahil olduğu Avrupa Afet Risk Azaltma Forumu (EFDRR) üyeleri tarafından yürütülmektedir. UNISDR Avrupa, Avrupa Konseyi (EUR-OPA) ve Avrupa Komisyonu EFDRR sekreterliğini oluşturmaktadır. 

Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (European Forum for Disaster Risk Reduction – EFDRR) her yıl dönem başkanlığını yürüten ülkenin ev sahipliğinde ülke platform temsilcilerinin katılımları ile (80 – 90 kişilik)  toplanmaktadır. Başkanlığa aday olan ülke, kabul olması durumunda öncelikle başkan yardımcılığı görevini üstlenmekte, takip eden yıl başkanlığı devralmaktadır.

2015 yılı Ekim ayında Fransa’nın Paris kentinde yapılan toplantıda, EFDRR Başkanlık görevi Fransa’dan Finlandiya’ya geçmiş olup Ülkemiz söz konusu forumun Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2016 yılı Ekim ayında Helsinki / Finlandiya da yapılan toplantıda EFDRR Dönem Başkanlığı görevini ülkemiz Finlandiya’dan 2 yıl süre ile devraldı.

Konferansa ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayınız. 

EFDRR’ye ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.