Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları Bildiri Kitabı…

İPKB’nin Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon Uygulamaları Sempozyumu” bildiri kitabı yayınlandı.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Assorestauro ve İtalyan Ticaret Merkezi (ITA)’nin ortak çabalarıyla, dünyadaki kültürel mirası koruma çalışmalarının afet risk yönetimi bakış açısıyla incelenmesi, kültür mirasının risklere karşı korunması ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaların paylaşılması amacıyla 3-4 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen sempozyumda Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ve İtalyan Restorasyon Firmaları Birliği, Assorestauro, ortak çalışması olan Med-Art Projesi kapsamında devam eden, Şeyh Süleyman Mescidi restorasyon süreci üzerinden Türk ve İtalyan koruma ve restorasyon deneyimleri paylaşılmıştı. 

İPKB tarafından İSMEP Projesi kapsamında yürütülen ve iki gün süren bilgi paylaşımı ile kültür varlıklarında koruma alanında sıkça karşılaşılan sorunlara ve olası çözümlerine ışık tutulan sempozyum 450 kişinin katılımı ile gerçekleşmiş ve Koruma Uygulamalarında Ön Tespit, Araştırmalar ve Analiz, İSMEP ve Koruma İlkeleri Çalışmaları, Koruma ve Güçlendirme Uygulamaları, Şeyh Süleyman Mescidi – Proje Çalışmaları, Şeyh Süleyman Mescidi – Koruma ve Uygulamaya Yönelik Yaklaşımlar, Şeyh Süleyman Mescidi – Koruma ve Güçlendirmede Kullanılan Malzeme ve Teknikler başlıklarında düzenlenen oturumlarda Türk ve İtalyan uzmanlar tarafından 33 sunum yapılmıştır.

Sempozyum esnasında sunulan çalışmaların alandaki bilgi birikimine katkıda bulunması amacıyla bildiriler, yayınlanan kitapta bir araya getirilmiş ve basılmıştır.

Kitapçığın dijital haline buradan ulaşabilirsiniz.