Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma

Şehirlerin afetlere dirençli bir anlayışla planlanabilmesi, afet gerçekleşmeden önce şehrin sistemsel işleyişine ve mekânsal kurgusuna yönelik kararların alınması ile mümkün olabilmektedir.

ISMEP3_AfeteDirençliŞehirPlanlama&Yapılaşma