İSMEP

Uluslararası perspektife ve teknik kapasiteye sahip farklı disiplinlerden profesyoneller tarafından yürütülen İSMEP’le, kentin ve kentte yaşayan her bir bireyin tüm yönleriyle deprem ve paralelinde yaşanabilecek afetlere hazırlanabilmesi hedeflenmektedir.

ISMEP1_ISMEP