Acil Durum Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi

Deprem ve diğer doğal afetlerde iletişim hayat kurtaran bir fonksiyon halini alır. Kontrol merkezi ile sahadaki ekiplerin iletişimi, zamanla yarışılan bu tip bir ortamda son derece kritiktir.

Yapılan araştırmalarda, 1999 Marmara Depremleri sonrasında haberleşmenin kısıtlı yapılabildiği ya da hiç yapılamadığı, telefon santrallerinin ve telli hatların devre dışı kaldığı, cep telefonu şebekelerinin ise acil haberleşme ihtiyacını karşılamadığı görüldü.

Bu durumdan hareketle, İSMEP kapsamında afetlere ilk müdahale eden kurumların afet ve acil durumlarda kullanabilecekleri ortak bir haberleşme kanalı sıkıntısının giderilmesi için yatırımlar gerçekleştirdik.

Analog geniş alan telsiz ağı altyapısı

Başta İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) olmak üzere ilgili kurumların acil durumlarda kesintisiz iletişim kurulması için gerekli altyapıyı hazırladık. İstanbul AFAD ile İstanbul’daki tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki elektronik bağlantıyı sağladık. Bu sayede TÜRKSAT uydusu üstünden bir hat çekilmiş gibi bir iletişim ağı oluşturuldu.

Analog geniş alan telsiz sistemini iyileştirdik ve IP temelli haberleşme anahtarları yatırımları ile kamu kurumlarının farklı haberleşme sistemlerinde birbirleri ile ortak kanalda görüşebilmesini sağladık. İstanbul’da tamamen sayısal bir sistem olan DMR (Digital Mobile Radio) geniş alan telsiz sistemini kurduk. Bu sistem, aynı zamanda Türkiye’de il genelinde kullanılan ilk ve tek sayısal geniş alan haberleşme sistemi niteliği taşımaktadır.

Proje kapsamında alınan HF/SSB telsizler, kamu kurumlarına herhangi bir telekomünikasyon altyapısına ihtiyaç duymadan haberleşme olanağı sağlayan sistemlerdir. Bu sayede uydu telefonu afet sırasında zarar görse bile komuta merkezleri ve ilgili kurumlar iletişim sağlayabilecektir.

Fiber optik sistem yatırımları ile önceden tek bir birim tarafından izlenebilen kamera sistemlerinin, sisteme entegre tüm kurumlar tarafından izlenebilmesini sağlayarak ilgili kurumlara afet ve acil durumlarda bölgeyi doğrudan inceleyebilme imkanı sağladık. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezleri’ndeki haberleşme merkezlerinin yedeklenmesi amacıyla zorlu arazi şartlarında da hareket kabiliyeti olan 4×4 arazi tipi haberleşme aracı tedarik ettik. İSMEP kapsamında İstanbul AFAD’a kazandırılan bu araç ile afet sonrasında haberleşmenin kesintiye uğradığı bölgelere giderek, o bölgenin durumu ve ihtiyaçlarına yönelik ilgili merkezler ile irtibat kurulması yolunda gerekli altyapıyı sağladık. Bu araçlar jeneratör, gece ve gündüz kayıt yapabilen kamera sistemi, UHF, VHF, HF/SSB, DMR sayısal telsizler, GSM, uydu telefonları ve uplink sistemleri ile donatıldı. Uydu bağlantısı sayesinde olay mahallinden ses, veri, görüntü aktarımı da yapılabilmektedir.

Haberleşme yatırımları

103.0 Afet FM

İstanbul’da meydana gelebilecek bir afet durumunda tüm İstanbulluların güncel bilgilere ilk kaynaktan ve kesintisiz olarak ulaşabilmesi için İSMEP kapsamında İstanbul AFAD bünyesinde 103.0 MHz frekansından yayın yapan Afet FM stüdyosu yatırımları gerçekleştirildi. Temin edilen Mobil Radyo Aracı olası afet ve acil durumlarda Komuta Kontrol Merkezleri’ndeki yayın stüdyolarını yedekleyebilecek donanımlara sahiptir.