Acil Durum Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi olarak, deprem başta olmak üzere afet ve acil durumlara müdahale eden kurumlar ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olması, faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda 1999 Marmara Depremi ardından Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER) kapsamında Ulusal Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi geliştirilmesi ve tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İstanbul AFAD) “Acil Durum Yönetim Sistemlerinin” geliştirilmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar kapsamında öncelikle ve ivedilikle İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Cağaloğlu Hizmet Binası’nı yeniledik ve Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri (BHT) altyapısı iyileştirilmesi ile bu merkezi bir İzleme Merkezi haline getirdik. Böylece İstanbul AFAD ve diğer kurumlar arasındaki bilgi akışı ve yönetimi sağlıklı bir şekilde yapılabilecek hale geldi.

Diğer taraftan analog geniş alan telsiz altyapısını, iyileştirme ve kapsama alanını genişletme projeleri ile çok daha etkin hale getirdik.

Afet ve acil durumlarda kesintisiz olarak faaliyet gösterecek şekilde Avrupa yakasında toplam kapalı alanı 7500 metrekare olan ve eş zamanlı 550 görevli personelin masa başı görevlerini yürütebileceği Hasdal Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezi ile Anadolu yakasında 8.100 metrekaresi depolama alanı olmak üzere toplam 17.350 metrekare kapalı alana sahip Akfırat Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin inşaatını tamamlayarak bu merkezleri Cağaloğlu Hizmet Binası ile entegre olabilecek şekilde donattık.

Yeni yapılan komuta merkezleri ulaşım alternatiflerinin müsait olduğu lokasyonlarda olup, ayrıca hava ulaşımına olanak tanıyacak heliportları da kampüslerinde barındırmaktadır.

Birbirlerini yedekleyebilecek şekilde projelendirdiğimiz bu komuta merkezleri, hem birlikte hem de ayrı ayrı olarak bulundukları bölgede gerekli afet yönetimini yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Akfırat ve Hasdal KKKM’lerindeki tüm BHT sistemleri gerçek eş zamanlı, kesintisiz, yedekli ve tam entegre altyapılarını İstanbul AFAD’ın koordinasyonunda, İstanbul genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunmaktadır.

Söz konusu her iki veri merkezi de “İş Sürekliliği” esasları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Cağaloğlu Hizmet Binası Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezi

Bu altyapılar haricinde yine İstanbul AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durumlarda görevli tüm kamu kuruluşlarınca kullanılması planlanan ve afetlerde özellikle “Ortak Harekat Resmi” eksikliğini giderecek “Afet Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı” afet mevzuatına uygun olarak geliştirilmiştir.

Web tabanlı bir program olan bu yazılım, güncel afet mevzuatına T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından uyarlanarak geliştirilen benzer bir afet yönetim yazılımı olan “AYDES” ile yer değiştirmiştir. AYDES yazılımı tüm ülkede tek afet yönetim platformu olarak ilgili tüm kamu kurumları tarafından kullanılacaktır. AYDES yazılımının diğer illere yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.