Toplumun Afetler Hakkında Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi

Afetler, insanlar için fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen sonuçlara neden olur. Afetlerde oluşabilecek zararın minimize edilmesinde ilgili kamu kurumları kadar toplumun kendisine de önemli bir rol düşmektedir.

Deprem öncesinde alınabilecek basit önlemlerle oluşabilecek hasarlar azaltılabilirken, deprem anında nasıl davranılması gerektiğine dair bilincin oluşturulması da bir o kadar önemlidir. Bundan hareketle, halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında çocuklardan yerel yöneticilere kadar toplumun her kesimine hitap eden 15 farklı eğitim program ve materyallerini hazırladık.

Ayrıca afetler hakkında farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak, bilgi ve beceri kazanmak için okul öncesinden itibaren her yaştaki vatandaşımızın alabileceği Güvenli Yaşam Eğitimleri’ni gerçekleştirdik.

Bu faaliyetler kapsamında 1.6 Milyon kişiye ulaşıldı ve 265.134 İstanbullu Güvenli Yaşam Gönüllüsü oldu. Bu eğitimleri Güvenli Yaşam 1 (1 saat), Güvenli Yaşam 2 (4 saat) ve Yerel Afet Gönüllüsü (YAG) Eğitimi (40 saat) olmak üzere üç aşamada uyguladık.

Düzenlediğimiz bu eğitimler ve diğer eğitimler ile bilinçlendirmenin ötesinde bu eğitimleri sosyal sorumluluk bilinci haline getirdik. İPKB olarak tüm bu çalışmalarla İSMEP Projesi kapsamında 7 milyondan fazla insanın hayatına dokunmayı başardık.

Eğitimler haricinde gerçekleştirdiğimiz kamuoyu bilinçlendirme kampanyalarıyla da İstanbul nüfusunun yarısından fazlasına ulaşmayı başardık. 6.5 milyon basılı dokümanın vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık.