Okullarda Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları

Olası bir deprem durumunda öğrenciler ve yakın çevrede bulunanlar için güvenli bir korunma ve geçici barınma yeri olması bakımından okullarımızın depreme karşı hazırlıklı olması önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” esas alınarak yapılan güçlendirme çalışmalarında binaların yapısal ve yapısal olmayan elemanlarının hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacıyla kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanması esas alınmaktadır.

Okullar için yapılan güçlendirme çalışmalarıyla, yapılan inceleme ve testler sonucunda binanın deprem güvenliğinin hedeflenen performans düzeyine yükseltilmesi için deprem güvenliğini arttırmaya yönelik binanın taşıyıcı sistemine yeni elemanlar eklenmekte, yapının esnekliğini ve kuvvetlere karşı dayanımını arttırıcı önlemler alınmaktadır. Bunun için mantolama ve/veya perde duvar uygulaması gibi çalışmalar yapılmaktadır.