Güçlendirme Çalışmaları

Kamu binaları için olası deprem ve afetlere karşı yaptığımız güçlendirme çalışmalarında binaların yapısal performanslarını arttırmak için hem yapıları hem de zeminleri inceleyerek projelerimizi oluşturuyoruz.

Yaşadığımız 1999 Marmara Depremi ve dünyadaki büyük deprem örneklerinde incelediğimiz üzere binaların afetlere karşı göstermiş olduğu yapısal direnç hayati önem taşımaktadır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) 2002 yılında hazırlamış olduğu rapora göre İstanbul’da yaklaşık 350 bin bina risk altında bulunmaktadır.

Güçlendirme çalışmalarında temel amacımız, ilgili bölge için gerçekleşebileceği öngörülen en şiddetli depremde bile bir yapının can kaybına yol açmayacak şekilde performans göstermesidir. Bu kapsamda, kamu binalarını en şiddetli depremlerde dahi ayakta kalabilecek şekilde tasarlıyor ve herhangi bir kesinti yaşamaksızın hizmet vermeye devam edebilecek düzeyde yapılar haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Projemizin başlangıç aşamasında İstanbul Valiliği, Istanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paydaşlarımız ve akademisyenlerin katılımı ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonunda kamu binaları için bir envanter oluşturuldu. Bu binaların önceliklendirilmesi için sektörel olarak kriterler (afet esnasında erişim, binanın teknik özellikleri, kapasitesi/kullanıcı sayısı/hizmet verdiği nüfus, fay hattına uzaklık, afet yönetim planındaki önemi vs.) belirlenmiş, daha sonra tüm kamu binaları belirlenen kriterlere göre sıralanmış ve öncelik listesi nihai halini almıştır.

İstanbul genelindeki kamu binaları için yapılan fizibilite çalışmalarından sonra güçlendirme ve güçlendirmeden doğan onarımların yeniden yapım maliyetine oranı %40’tan az olan binalar için güçlendirme proje tasarım ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Riskli binaları güçlendirme çalışmaları kapsamında 2006 yılından bu yana İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayacak şekilde pek çok çalışmaya imza attık.

Bu kapsamda Aralık 2020 itibariyle güçlendirilen kamu binaları sayıları şu şekildedir;

GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAAT ÇALIŞMALARI
BİNA TÜRÜ TAMAMLANAN DEVAM EDEN İHALE AŞAMASINDA TOPLAM
Kampüs Bina Kampüs Bina Kampüs Bina Kampüs Bina
OKULLAR 792 956 8 12 804 968
HASTANELER 12 48 12 48
POLİKLİNİKLER - SAĞLIK OCAKLARI 59 59 59 59
İDARİ BİNALAR 25 43 25 43
YURT BİNALARI 12 28 12 28
SOSYAL HİZMET BİNALARI 8 16 8 16
TOPLAM 908 1150 8 12 920 1162

Yürüttüğümüz bazı çalışmaların ayrıntılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.