İnşaat Mühendislerinin Eğitimi

Uygulama Kurumu olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birimimiz İPKB arasında İSMEP kapsamında 8 Haziran 2007’de imzalanan protokolce Türkiye genelindeki inşaat mühendislerinin 6 Mart 2007’de yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”le ilgili gerekli eğitimleri almaları amaçlanmıştır.

Eğitimin Temel Konuları:

 • Deprem mühendisliğinde temel kavramlar
 • Deprem etkisindeki binalarda hesap esasları
 • Deprem etkisindeki betonarme binalar
 • Deprem etkisindeki çelik binalar
 • Deprem etkisindeki mevcut binaların değerlendirme ve güçlendirilmesi
 • Deprem etkisindeki yığma binalar
 • Örnek bölümü
 • Yeni betonarme binaların tasarım örnekleri
 • Yeni çelik binaların tasarım örnekleri
 • Betonarme binaların değerlendirme ve güçlendirme örnekleri
 • Yığma binaların tasarım, değerlendirme ve güçlendirme örnekleri

Söz konusu yönetmeliğin içeriği ve uygulanması konularındaki bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik düzenlediğimiz bu eğitimler ile Türkiye genelinde Mart 2012 tarihi itibariyle toplam 3631 inşaat mühendisin eğitimini tamamladık.